lunes, 31 de enero de 2011

Beheersing Nederlands wordt niet langer gestimuleerd

Voor een filosoof maken d’s, t’s, dt’s en komma’s juist wel uit
 
De meerderheid van de studenten heeft inmiddels geen besef meer van spelling. Taaltests helpen niet als studenten toch in het Engels moeten studeren.

van Door Ger Groot


Zo’n twee jaar geleden moest ik bij het afnemen van een schriftelijk tentamen tot de wrange conclusie komen dat de groep die de Nederlandse spellingsregels nog redelijk beheerste, voor het eerst een minderheid was geworden. Het merendeel bleek geen consistent besef meer te hebben van het gebruik van d’s, t’s en dt’s, om van de manieren waarop je een welgevormde volzin neerschrijft nog maar te zwijgen. 

Is dat ernstig? Ja, dat is het – en voor filosofiestudenten misschien nog wel meer dan voor juridische en letterenstudenten. Terwijl die laatsten de taal die zij gebruiken nota bene zelf als studievoorwerp hebben, zijn de eersten er op een doorslaggevende manier van afhankelijk. Wat een zin betekent, is afhankelijk van de manier waarop hij wordt gevormd en neergeschreven. Een komma kan de hele inhoud ervan veranderen, een verkeerde d of t net zo goed. 

Wat het voor het juridisch verkeer tot gevolgen heeft wanneer men daarin maar wat aanrotzooit, laat zich raden. Maar naast deze praktische reden is er ook een inhoudelijke. Want hoewel spelling soms een kwestie van leren en stampen is (de beruchte ou/au of ei/ij), is dat bij het probleem van de d’s, t’s en dt’s in het vervoegde werkwoord nu juist niet het geval. Daarin komt het aan op het toepassen van regels en dus van een toepassing van abstract, logisch denken. De jurist voor wie dat te hoog gegrepen is, vertrouwt men liever geen gecompliceerde rechtskwestie toe. De filosoof die zich daartoe geen moeite meer wil getroosten, is nog niet eens begonnen met te deugen voor zijn vak. 

Sommige universiteiten nemen hun studenten in het eerste jaar inmiddels een taaltest af. Wie daar niet doorheen komt, krijgt extra lessen in wat eigenlijk al bij het verlaten van de basisschool in het hoofd gebeiteld had moeten zitten. Het is te laat. Als je dit soort dingen niet op het geschikte moment leert, komt het nooit meer helemaal goed. Maar extra taallessen zijn íéts en laten we er het beste maar van hopen. 

Helaas slaat diezelfde universiteit die hoop onmiddellijk weer de bodem in. Want terwijl zij aan de poort zorgelijk fronst over het bedroevende Nederlands van haar studenten, eist zij van hen daarna steeds vaker iets heel anders. Meer en meer colleges worden in het Engels gegeven en in sommige studierichtingen zijn al bijna geen Nederlandstalige masteropleidingen meer te vinden. 

Dat mag in de natuurwetenschappelijke faculteiten misschien niet al te veel problemen opleveren, in de studierichtingen waarin juist taalgevoel en -beheersing een hoofdrol spelen, zijn de gevolgen bizar. Plots kan zelfs de meest stijlbewuste student met zijn voortreffelijke Nederlands geen kant meer op – de tentamens die hij moet doen, de papers die hij moet inleveren en de scripties die hij moet schrijven, worden slechts in het Engels geaccepteerd. 

Dat moeten die studenten dan maar leren, vindt de universiteit. Waar zij tekortschieten, worden ook zij ijlings bijgespijkerd: nu in de Engelse taal – waarin zij zich niettemin nooit helemaal thuis zullen voelen. Want zoals het voor het Nederlands te laat is wanneer je de spelling daarvan op je achttiende nog leren moet, zo is het dat voor een vreemde taal al helemaal. 

„Soms schrijf ik ideeën die ik heb in mijn papers maar niet op”, zo bekende een student mij laatst. „In het Engels heb ik er de woorden en de subtiliteit niet voor.” Zo werkt de universiteit aan de ene kant tegen waar zij aan de andere kant krokodillentranen om huilt. Uiteindelijk zijn studenten noch in het Nederlands noch in het Engels in staat de gedachten uit te drukken die zij hebben leren ontwikkelen, maar die noodgedwongen opgesloten blijven in hun hersenpan.
 
Ger Groot is docent filosofie aan de Erasmusuniversiteit Rotterdam en medewerker van NRC Handelsblad.


Source: NRC Handelsblad

 

domingo, 30 de enero de 2011

Tooi dit, idioot, mooi dit idioom!

Georges Perec signeert "La Vie mode d'emploi"
Guido van de Wiel verdient een prijs vanwege zijn vertaling van de e-loze Franse roman ’La Disparition’ van Georges Perec, vindt Hugo Brandt Corstius, die zelf ooit aan deze schier onmogelijke klus begon. 

In het Groot Woordenboek van de Nederlandse Taal van Van Dale staan 720.000 verschillende Nederlandse woorden. Negentig procent van die woorden bevat de letter e. Dan blijven er toch nog altijd 72.000 Nederlandse woorden over die niet de letter e gebruiken. Met die woordvoorraad moet je toch een roman kunnen schrijven waarin de letter e niet voorkomt.

Hoewel: In het boek Woordfrequenties uit 1975 is voor een verzameling van Nederlandse teksten die in totaal 720.000 woorden bevat voor elk van de 80.000 verschillende woorden te vinden hoe vaak dat woord in die teksten voorkwam. De vier woordjes de, een, het en en blijken in totaal ruim tien procent van die 720.000 woordplekken te vullen. Dat betekent dat op elke bladzij van elk Nederlands boek de letter e te zien moet zijn. 

In de Franse taal is de situatie iets beter. Ze hebben daar de lidwoorden un en la zonder een e. Maar de woordjes le, de en ne maken dat je ook in elk Frans boek op elke pagina de letter e ziet staan. Toch schreef Georges Perec (1936-1982) in 1968 een heel boek waarin geen enkele e te zien was, behalve dan de vier e’s uit zijn eigen naam op de titelpagina. 

Dat boek vormde een uitdaging om het in andere talen te vertalen. Ik wou het in het Nederlands gaan doen, al was het maar omdat in mijn eigen naam alle klinkers te zien zijn behalve de e. Over de eerste bladzijde deed ik een maand. Het hele boek van driehonderd pagina’s zou mij dus 25 jaar kosten. Ik gaf mijn poging op. Guido van de Wiel is ’t nu wel gelukt. Een heel boek in het Nederlands zonder verkleinwoorden, meervouden, verleden tijden, verbogen bijvoeglijke naamwoorden en de gehele rest der e-tjes.

De e-loze roman van Perec droeg de titel ’La disparition’. Dat Franse woord voor verdwijning betekent vooral: heengaan, sterfgeval, de dood. De Franse krant De Wereld heeft elke dag een hele bladzij Disparitions, waarbij de overledenen keurig begraven worden. Perecs boek gaat over de ellende van de Tweede Wereldoorlog. Moet ik dat gaan uitleggen? Nee, het gaat mij hier om de Nederlandse vertaling die ik met minstens evenveel spanning, bewondering, afkeuring, lachen en huilen heb gelezen als het origineel van veertig jaar geleden. 

Op de eerste bladzij las ik de zin: „’n Stadswacht is ’s nachts bang voor zijn lijf, dus blijft hij thuis”. Dat hoge kommaatje voor ’s nachts is heel normaal, maar datzelfde hoge kommaatje om de twee e’s in ’Een stadswacht’ te vermijden is tamelijk gek en de apostrofjes om de woorden er, hem, het van hun e’s te ontdoen door ze als ’r, ’m en ’t te spellen, geeft bij alle bladzijden van het boek de indruk dat er een vliegenzwerm overheen heeft gepoept. 

Het woord stadswacht is de vertaling van het Franse flic dat nu eenmaal niet agent, smeris, of politieman mocht worden. Ik vertaalde die zin met: „Klabak noch tuut dorst ’s nachts nog op straat”. Die vertaling telt evenveel woorden als de Franse zin, terwijl de Hollandse zin met de stadswacht vijf woorden langer werd. Gilbert Adair vertaalde het in 1994 ook in acht woorden: Cops shrink from going out on night shift.

Een romanlezer hoort zo meegesleept te worden door het verhaal dat hij niet op kleine schrijffoutjes let. Maar Perec en Van de Wiel moesten daar door hun bizarre plan om de meestvoorkomende letter te vermijden wel op letten. Als Perec schrijft: „Hij slaakt een grondige zucht”, dan moet Van de Wiel daarvan maken: „Grondig slaakt hij ’n zucht”. Maar als Perec schrijft over de moord op een ’garçon si charmant’, dan schrik je als Van de Wiel dat vertaalt met: „ ’n moord op zo’n charmant jonkman”. Dat moet toch charmantE jonkman zijn? Ik geef toe dat het plaatsen van een e achter een bijvoeglijk naamwoord gaat volgens een regel die weinig mensen kennen en die je ook niet op school hoeft te leren, maar bij het horen van ’een charmant jonkman’ kijkt de lezer toch even op: die man spreekt geen Nederlands!

Zulke kleine bezwaren wegen niet op tegen de zevenduizend vondsten van de vertaler die ik niet kan gaan opnoemen. Op twee plekken doet Perec nog iets extra moeilijks. Op een ansichtkaart staat een zin van 49 letters die alle letters van het alfabet, ook de x, y en q bevat, behalve natuurlijk de e. De Engelse vertaler Adair merkte het niet eens. Van de Wiel vertaalt de zin keurig met vijftig letters waarbij een lange ij voor de j moet zorgen, want verkleinwoorden met ’je’ zijn natuurlijk verboden: „Advocaat drinkt whiskymix of paft bij zoölogisch aquarium”.

De tweede extra eis is een rare Franse zin die onveranderd blijft als je de letters van achter naar voor leest: Snot gruwt , ’t moordt maar door ’t rood raam, ’t droomt, ’t wurgt ons. Begin en eind zijn zoals in de oude Nederlandse keerzin uit het jaar 1613: Ons leven sy een snee, ys nevel snO.

Als het u gaat om de inhoud van Perecs roman moet u die in het Frans proberen te lezen, maar dat kan je bij elke vertaling wel beweren. Als het u gaat om de trucs om de letter e in onze taal te vermijden dan moet u Van de Wiels Nederlandse versie aandachtig lezen. Hij is beter dan de Engelse versie, terwijl ze in die taal toch beschikken over het lidwoord a, Britten meervouden altijd met behulp van een s maken, en bijvoeglijke naamwoorden in Engeland nooit een extra e’tje aan het eind eisen. 

Er bestaat geen prijs voor het vlekkeloos vertalen van een boek met een ongewone eis aan de vorm, maar als zo’n prijs er was, dan moest Guido van de Wiel hem krijgen.

Ook een boek met alléén de klinker e

Georges Perec publiceerde de roman ’La Disparition’ in 1969 – hij was toen 33 jaar. Drie jaar later verscheen ’Les Revenentes’ uit; in dit boek is de letter e juist de enige klinker. Voortdurend zocht de auteur (1936-1982) naar nieuwe literatuurvormen. Zijn bekendste werk, ’La Vie mode d’emploi’ speelt zich af in een Parijse woontoren met negen verdiepingen en honderden kamers, met evenzovele verhalen. Voor dit boek kreeg Perec de Prix Medicis.

sábado, 29 de enero de 2011

The benefits of joining a professional association


What are the benefits of joining a professional association for translators and interpreters?

The benefits of membership of a professional association depend of course on what the association in question has to offer, but most associations offer the following benefits:
 • Representation and promotion of interests of translators and interpreters
  Many professional associations take part in discussions about the translation and interpreting profession and are involved whenever new rules and regulations affecting the profession are being developed.
 • Information about new developments in the business
  Most associations publish their own newsletter or bulletin with information about whatever is of interest to their members: new rules and regulations, information about and reviews of software and books, articles on how to market your services, interviews with fellow translators, etc.
 • Continuing education
  Professional associations often organise workshops and/or conferences on subjects which are important for their members, allowing them to improve their language and business skills and to keep up to date with the latest developments in the business.
 • Networking with other translators and interpreters
  Membership of a professional association gives you an opportunity to meet fellow translators and interpreters, either at meetings of local chapters or at workshops or conferences organised by the association.
 • Professional services
  Many professional associations offer professional services such as model terms of business, professional insurance, debt collection services and legal advice for free or at a discount and specifically tailored to the translation profession.
 • Searchable member directory
  Professional associations often have a searchable database of their members, which potential clients can use to find a service provider.
Can anyone become a member of a professional association?
No, all professional associations have minimum requirements for membership. Some offer different types of membership. For some associations/memberships, sending in copies of credentials and references will suffice, while others require passing an exam or work assessment.

Which professional association should I become a member of?
It is always useful to become a member of a professional association in the country you live and work in, so you can visit their meetings and use any professional services they offer. In addition, it might be useful to join an association in a country of your working language(s), to be able to keep up to date with developments in that country/language and to meet other translators working in the same language.

Where can I find a list of professional associations?
The website of the Fédération Internationale des Traducteurs/International Federation of Translators and Interpreters (FIT), the international umbrella organisation of associations of translators, interpreters and terminologists, contains a list of FIT members all over the world.viernes, 28 de enero de 2011

Transcreation: translating and recreating


Some clients may ask you to “transcreate” (or “adapt”) a text rather than simply translating it. But what is transcreation?

Transcreation basically means recreating a text for the target audience, in other words “translating” and “recreating” the text. Hence the term “transcreation”. Transcreation is used to make sure that the target text is the same as the source text in every aspect: the message it conveys, style, the images and emotions it evokes and its cultural background. You could say that ranscreation is to translation what copywriting is to writing.

One could argue that any translation job is a transcreation job, since a good translation should always try to reflect all these aspects of the source text. This is of course true. But some types of texts require a higher level of transcreation than others. A technical text, for example, will usually not contain many emotions and cultural references and its linguistic style will usually not be very challenging. However, marketing and advertising copy, which is the type of copy to which the term transcreation is usually applied, does contain all these different aspects, making it difficult to create a direct translation. Translating these texts therefore requires a lot of creativity.

Required skills

In addition to creativity, a transcreator should also have an excellent knowledge of both the source language and the target language, a thorough knowledge of cultural backgrounds and be familiar with the product being advertised and be able to write about it enthusiastically. In addition, it certainly helps if the transcreator can handle stress and is flexible, since the advertising world is a fast-paced world and deadlines and source texts tend to change frequently.

Types of texts

Types of texts offered for transcreation vary from websites, brochures and TV and radio commercials aimed at end clients, to posters and flyers for resellers. They could be about any consumer product: digital cameras, airlines, food and drink, clothing and shoes and financial products. Transcreators are often required to deliver two or three alternative translations, especially for taglines, and a back translation, to help the end client, who typically does not understand the target language, understand the translated text. Transcreators are also expected to provide cultural advice: they should tell the end client when a specific translation or image does not work for the target audience.

What makes transcreation difficult?

In addition to the difficulties posed by creating a target text containing all the aspects of the source text (message, style, images and emotions, cultural background), marketing and advertising copy often poses other difficulties for the transcreator as well. Taglines, for example, often contain puns or references to imagery used by the company. They tend to be incorporated in a logo or image, with limited space and a fixed layout for the text. In addition, they are often used for multiple target groups: not just consumers, but also resellers and stakeholders, which means the text should appeal to all of them.

Want to give it a try?

I will be presenting a workshop about transcreation at the ITI Conference 2011 in Birmingham on 7 and 8 May 2011.

jueves, 27 de enero de 2011

Nachhilfe für Radiosprecher

Von Jolanthe Soyka

Der bedauerliche Sprachverfall ist nicht nur optisch allgegenwärtig (Zeitungen, Bücher, Geschäftsaufschriften strotzen von Fehlern, von den dümmlichen Anglizismen ganz zu schweigen) – auch akustisch breitet sich die „Sprachschluderei“ immer mehr aus. Der aufmerksame Radiohörer muß sich täglich Schlampereien in der Aussprache und teils schwere grammatikalische Fehler anhören.

Die hier behandelten Beispiele beziehen sich auf den „Kultursender“ Ö1, der den in ihn gesetzten Erwartun- gen leider längst nicht mehr gerecht wird. In den Nach- richten hören wir von „Ameriga“ und noch häufiger von „Groatien“, oft auch von „Aropa“. Der Wetterbericht bringt vor allem in der kälteren Jahreszeit Voraussagen wie: „In den Bergen schneides kräftig.“ Hier versteht wohl jedermann, daß im Wort schneit das Schluß-t stimmlos, im Volksmund „hart“ genannt, ausgesprochen werden muß. Aber wie verhält es sich mit dem ebenfalls sehr oft zu hörenden „Heute wird es wärmer“? Nun, auch das ist falsch, denn es gilt die Regel, daß im Deutschen alle auslautenden Konsonanten stimmlos (= hart) auszusprechen sind. Man spricht: das Grap (= Grab, natürlich mit langem a), der Berk (= Berg, wobei der Endkonsonant allerdings nicht oder kaum behaucht wird), es wirt (= wird). Zieht man nun im schnellen Sprechverlauf ein solcherart auslautendes Wort mit dem folgenden, das mit einem Vokal beginnt, zusammen, so lautet die kor- rekte Aussprache: „Das Grap ist leer; der Berk überragt die Landschaft; heute wirt es warm.“ Ja, selbst wenn das folgende Wort mit einem Mitlaut beginnt, ist der stimm- lose Endlaut noch deutlich zu hören; wir dürfen also in der Hochsprache nicht sagen: „Es wird lustig“, sondern „Es wirt lustig“; und auch eine Mondfinsternis muß richtig als „Montfinsternis“ ausgesprochen werden.

Im Wiener Dialekt, wie er z. B. in den Bezirken Favoriten und Ottakring zu hören ist, wird bei Wör- tern, die mit einem l beginnen, dieses gerne mit der Zunge ganz vorne an den Schneiderzähnen gesprochen („lllääwaund“). Solches wäre natürlich bei einem Radiosprecher ganz und gar verpönt, daher wird in der Sprecherausbildung das richtige l – oben am Gaumen – sorgfältig gelehrt. Doch dann schütten einige Sprecher, wiederum sind es oft die Wetterfrösche, gleichsam das Kind mit dem Bade aus und nennen unser westlichstes Bundesland „Vorahlberg“. Dies ist natürlich falsch, denn im Anschluß an ein r muß das l auch in der Hochsprache vorn an den Zähnen gebildet werden. Dasselbe gilt auch für die typisch österreichische Verkleinerungsform auf -erl, z. B. Zuckerl. Auch hier war leider schon die Aussprache „Zuckall“ in Ö1 zu hören.

Wir empfehlen also den Sprechern des Kultursenders ein Auffrischungsseminar (bitte um Gottes willen keinen Refresher!) zur deutschen Aussprache.

Und nun zur Grammatik. Ein allerorten anzutref- fendes Übel, der Schwund des Genetivs, hat sich in Ö1 ebenfalls schon ausgebreitet. Kulturredakteure beiderlei Geschlechts begrüßen z. B. „den Direktor des Museum für Völkerkunde“, und die Abteilung Religion berichtet über „den Beginn des Fastenmonat Ramadan“ oder zitiert einen „Brief des Apostel Paulus“. Unsere Leser wissen sicherlich, daß das Museum, der Monat und auch der Apostel im zweiten Fall ein s angehängt bekommen und man daher „den Direktor des Museums für Völkerkunde“ begrüßen, über „den Beginn des Fastenmonats Ramadan“ berichten und „einen Brief des Apostels Paulus“ zitieren muß.

Eine ganz besondere Herausforderung für Rundfunksprecher scheint der Genetiv im Zusammenhang mit Namen und Ordnungszahlen zu sein, wie man z. B. bei der Nennung von Herrschern oder Päpsten erkennen kann. Historiker haben ihre liebe Not mir den vielen Ehefrauen „des Königs Heinrich der Achte“ bzw. „König Heinrichs des Achten“ (hätten Sie ’s gewußt?), und ebenso stolpert die schon erwähnte Abteilung Religion über die Genitive der diversen Päpste. Wollen wir ihnen eine kleine Nachhilfe erteilen? Es heißt richtig „die Enzyklika Humanae vitae (Papst) Pauls des Sechsten“ oder etwa „die Reisen (Papst) Johannes Pauls des Zweiten“ und schließlich „das Jesus-Buch (Papst) Benedikts des Sechzehnten“. Man könnte in all diesen Fällen allerdings auch das Wort Papst in den zweiten Fall setzen, dann bleibt der Name – nicht aber die Ordnungszahl – undekliniert: „des Papstes Paul des Sechsten, des Papstes Johannes Paul des Zweiten, des Papstes Benedikt des Sechzehnten“.

Der Genitiv ist ein langsam aussterbender Kasus, hieß es schon in meiner Schulzeit vor gut 50 Jahren. Wovon man damals aber noch nichts ahnte, das ist das offensichtliche Aussterben weiblicher Possessiv- und Relativpronomina. Eine ORF-Mitarbeiterin, die um Spenden für „Nachbar in Not“ bittet, spricht im Zusam- menhang mit den Überschwemmungen in Pakistan von einer „Katastrophe, von dessen Ausmaß man sich keinen Begriff macht“. Das Wort „deren“ ist hier also offensichtlich in Vergessenheit geraten. Leider noch weit häufiger vergessen viele Leute und eben auch Ö1-Redakteure das besitzanzeigende Fürwort „ihre“ und sagen statt dessen z. B. „Die Republik Österreich und seine Bürger ...“

Und in der Sendung „Von Tag zu Tag“, in der die Hörer anrufen und mit den Studiogästen sprechen können, sagte kürzlich die Moderatorin: „Jetzt hätte ich noch gerne Herrn X ins Studio geschalten.“ Wie bitte? Schalten – schilt – geschalten? Nein, natürlich: schaltete – geschaltet! Eigentlich ein sehr wichtiges Wort für eine Radiomoderatorin, möchte man meinen.

Diese Fehlerliste ist natürlich bei weitem nicht vollständig ... Aber vielleicht fällt der eine oder andere Hinweis auf fruchtbaren Boden. 

Teilen Sie uns Ihre Erfahrungen mit der Sprache des Rundfunks mit! Wir wollen die treffendsten Beobachtungen in den Wiener Spracbläμern veröffentlichen.


Rasierklingen „Rundfunk Sonderklasse“, um 1930, Technisches Museum Wien (Quelle: Kampf um die Stadt. 361. Sonderausstellung des Wien-Museums. Katalog. Wien: Czernin Verlag 2010).
 Quelle: Sprachblätter


miércoles, 26 de enero de 2011

Should the US Adopt Spanish as Its Second Language?

In places like Portland Oregon, there are large communities of Hispanics. Many residents there speak mostly Spanish, some not learning English. Advertised jobs frequently require Spanish. So should Spanish be accepted as the US second language? 
The question regarding language is frequently in the news, including just within the past few weeks. Just recently ABC News examined President Obama’s assurance that illegal immigrants would not be insured under the new health care reform policies. But as the article pointed out under immigration reform those health care benefits could in fact be given to these undocumented immigrants. Obama has supported legislation that would allow immigrants to become legal residents and eventually citizens by meeting a series of requirements that includes, among other things, learning English. Yet in many places in the country applicants for jobs are required to be conversant not just in English but in Spanish as well. 
The Center for Applied Linguistics advocates children learning a language at an early age. It points out the various advantages of doing so that include expanding knowledge about other cultures, expanding children’s thinking and providing a head start for meeting the language requirements in college. Spanish learning is booming as more and more people write about the advantages of learning Spanish as a second language. The dominant reason cited by many authors online has to do with the fact Spanish is a critical language in the Americas, for both travel and for commerce. So if there are these benefits, is there any reason for not adopting Spanish officially as a second language? 
First of all there is no official language at all in the United States, although some have clamored for the adoption of English as the standard. Recently a New Jersey Public Policy poll reported on the website U.S. English showed a majority of citizens of the state want English to be adopted as the official language. The margin of error was less than five percentage points. H.R. 997 has been introduced in Congress for English to be granted special status as the language of the United States with an introductory clause that states its purpose: To declare English as the official language of the United States, to establish a uniform English language rule for naturalization, and to avoid misconstructions of the English language texts of the laws of the United States, pursuant to Congress' powers to provide for the general welfare of the United States and to establish a uniform rule of naturalization under article I, section 8, of the Constitution. This is the type of bill that has been introduced a number of times before and was defeated. The English Language Unity Bill of 2009 remains on the shelf for now as there have been no recent reports concerning either its passage or demise. 
Andrew Sterling, an online blogger, is one of those individuals who has written specifically against English as the official language because he says it would be difficult to determine a specific standard of English. He does, however, favor immigrants having to learn English in order to get jobs and receive other benefits, as has been reported a number of American citizens do. His argument, however, would also include Spanish in any recognition as an official language, either primary or secondary, given his reasons for not adopting English officially. 
The New York Times reported Pew Research findings in 2007 that stated by the time they are adults most children of Hispanic immigrants have learned to speak English well. On the other hand only 23% of first generation immigrants do. The fact that many recent immigrants do not learn English is troublesome for many Americans, according to the Times, that reports people being concerned about the lack of Hispanic assimilation into American society and the fact that Spanish may soon be the dominant language in places like California and Texas. 
Oregon is not alone in its dilemmas and how businesses, organizations and individuals handle the issue about requiring people to learn Spanish as criteria for employment and other concerns related to the adoption of an official first or second language. In the meantime, as one advertisement maintains in the Oregon newspaper recently, “only bilingual need apply” continues to be a contentious issue.

Read more: Digital Journal


Modificaciones en la lista del MAEC

El MAEC ha publicado una nueva lista de traductores-intérpretes jurados que, como gran primicia, incluye a todos los intérpretes jurados nombrados hasta la fecha. Recuérdese que las anteriores listas funcionaban con otro mecanismo siendo la lista del MAEC meramente voluntaria. Aquellos intérpretes que no remitían sus tarifas o que simplemente no querían constar en la lista que publica el MAEC no aparecían. En la práctica eso podía dar lugar a ciertos malentendidos, dado que no se podía comprobar fácilmente si un determinado intérprete jurado realmente lo era. Ahora la comprobación resulta bastante más sencilla.

Como contrapartida hay que mencionar que la lista incluye ahora realmente a todos y eso engloba también a aquellos intérpretes jurados que no han remitido y/o actualizado sus datos y, asimismo, aquellos que ya concluyeron su estancia entre los vivos. Ello explica que la lista refleje intérpretes con sus respectivos datos de contacto e intérpretes sin sus datos de contacto.

La idea me parece un paso en la dirección adecuada y, de hecho, fue unas de las alegaciones que le remití en su día a la OIL.

Sin embargo, sería conveniente afinar en mayor medida la lista de intérpretes jurados y establecer algún sistema de clasificación según si los traductores-intérpretes están ejerciendo o no como tales. Así podríamos distinguir a los intérpretes jurados en activo de aquellos que ya se han retirado (y de paso podríamos evitar que surjan ciertas tentaciones de seguir usando los sellos de un intérprete ya jubilado… o eso es al menos lo que cuentan haber visto algunos compañeros).

martes, 25 de enero de 2011

Mehr vom „Österreichischen Deutsch“

Von Franz Rader

Ein entschiedener Verfechter des „Österreichischen Deutschs“ ist der aus dem Südburgenland stammende Germanist und Sprachwissenschaftler Rudolf Muhr, der am „Zentrum für Plurilingualismus“ der Universität Graz tätig ist. Professor Muhr leitet dort die „Forschungsstelle Österreichisches Deutsch“ (FÖDT, von 1996 bis 2004 „Projekt Österreichisches Deutsch“). Er hat der „lachsrosa“ gewandeten Wiener Tageszeitung Der Standard ein dort am 3. November 2010 unter dem Titel „Das ist die Auswirkung linguistischer Kriecherei“ ver- öffentlichtes Interview gegeben.

Als „linguistische Kriecherei“ (linguistic cringe) versteht er „eine Überanpassung der Leute, die so gern so sein möchten wie die Großen. Denn klein ist schlecht, weil es im Verdacht steht, sozial niedrig zu sein. Wenn ich auf meinen Normen bestehe, dann bestehe ich auf meiner eigenen Identität. Und wenn ich [...] mir etwas Heimisches anziehe, dann bin ich natürlich altmodisch. [...] Dazu kommt in Österreich noch die spezielle Spaltung der Eliten: Da sind die einen, die Trachtenträger, und da sind die anderen, die das ins Nazi-Eck rücken. Das heißt, es gibt keinen Konsens in der Elite, was österreichische Identität ist. [...]

Wenn das Eigene verdrängt wird, gerät ein guter Teil der Bevölkerung ins Hintertreffen und findet sich [...] in der eigenen Sprache nicht mehr wieder. [...] Gleichzeitig soll niemand sagen ‚nur meine eigene Sprache ist gut, ich lerne keine andere’. Man kann kommunikativ offen sein, ohne das Eigene als überflüssig, schlecht und pro- vinziell zu empfinden. [...]. Die Sprache dieses Landes hier ist nicht Deutsch, sondern Österreichisches Deutsch [...]

Würden wir unsere gesprochene Sprache verschriften und die Kinder damit einschulen, wäre das Ergebnis eine Bildungsexplosion. Viele Kinder, die heute Probleme mit dem Übergang von der gesprochenen Sprache zur Schriftsprache haben – dazu kommen die Schwierigkeiten der derzeitigen Orthographie –, würden viel leichter in die Schriftsprache hineinkommen. [...] Das große Problem in Österreich ist, daß Sprache als Aussonderungssystem verwendet wird und diejenigen, die nicht die richtige Sprache können, keine Chance haben. [...] Wir haben eine internationale Arbeitsgruppe gebildet, um die Phänomene, die es in nichtdominierenden Varietäten plurizentrischer Sprachen gibt, zu untersuchen. [...] Nächstes Jahr werden wir dazu eine Tagung in Graz machen.“

Da Professor Muhr die in Deutschland oder – nach seiner Diktion – die im deutschländischen Deutsch ermittelten „Wörter (und Unwörter) des Jahres“ oft „nicht nachvollziehen“ konnte, hat er eine Jury, bestehend aus sieben Kollegen, gebildet, die aus etlichen „Kandidatenwörtern“ aus Österreich ein Wort oder Unwort auswählt. Das gewählte Wort war 2005 der „Schweigekanzler“ (Wolfgang Schüssel), 2008 der „Lebensmensch“ (eine Wortbildung, die von Thomas Bernhard stammt, aber durch den Politiker Stefan Petzner in aller Munde war), 2009 der „Audimaxismus“ (die Wiener Studierenden besetzten den größten Hörsaal ihrer Universität, das Audimax, im Protest gegen die Unterdotierung des Bildungsministeriums); das Unwort für 2009 war der „Analogkäse“ (eine Lebensmittelfälschung).

Professor Muhr und seine Mitstreiter legen auch Wert auf die Pflege der wichtigsten Zuwanderer- sprachen; dazu gibt es ein unter der Weltnetzadresse www.woerterwelt.at dargestelltes, vom Bildungsmini- sterium gefördertes Projekt.

Wie aber Professor Muhr Kinder aus dem Burgenland, aus Kärnten und aus Vorarlberg auf eine aus der gesprochenen abgeleitete gemeinsame Schriftsprache festlegen will, bleibt sein Geheimnis. Enden wir folgerichtig bei einer landeseinheitlich normierten eigenen Schriftsprache für jedes einzelne Bundesland? Oder bei einem „Zentralösterreichisch“ (für Wien, Nieder- und Oberösterreich, Salzburg) und fünf „Randvarianten“ (Burgenländisch, Steirisch, Kärntnerisch, Tirolerisch, allemannisches Vorarlbergerisch)?

Hinweise:
www.oedeutsch.at / www-oedt.kfunigraz.ac.at
www.oewort.at / www-oedt.kfunigraz.ac.at/oewort
Rudolf Muhr, Richard Schrodt u. Peter Wiesinger (Hrsg.):
Österreichisches Deutsch. Linguistische, sozialpsychologische und sprachpolitische Aspekte einer nationalen Variante des Deutschen. Wien 1995 (=Materialien und Handbücher zum österreichischen Deutsch und zu Deutsch als Fremdsprache, Bd. 2).
Rudolf Muhr (Hrsg.): Zehn Jahre Forschung zum Österreichischen Deutsch 1995–2005. Eine Bilanz. Frankfurt/Main–Wien 2006 (=Österreichisches Deutsch – Sprache der Gegenwart, Bd. 10).

Quelle: Verein Muttersprache - Sprachblätterlunes, 24 de enero de 2011

Seht her, ich spreche Englisch!

Von Robert Sedlaczek

Es ist zur Mode geworden, mit englischen Ausdrücken zu prunken.
Wann wird der Peak dieses Unsinns erreicht sein?


Die Krise ist vorbei, der Wirt- schaftsmotor ist angesprungen. Er läuft, stottert aber noch ein wenig. Das ist zur Zeit die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht lautet: Im heurigen Jahr wird die Arbeitslosigkeit trotzdem leicht ansteigen. Der Grund: Frauen, die in Karenz waren, Jugendliche, die in Ausbildungsprogramme gesteckt wurden, und Arbeitskräfte aus Ungarn, Tschechien und der Slowakei strömen auf den Arbeitsmarkt.

Diese Information habe ich in der vergangenen Woche einer mittäglichen “Zeit im Bild” entnommen. Stefan Gehrer hat dann noch zusätzlich einen sogenannten Livegast interviewt – einen Arbeitsmarktexperten.

“Und wenn das weiter steigt, wird ja dann irgendwann wahrscheinlich ein Peak, ein Höhepunkt, erreicht sein, wo es dann wieder abwärts geht, danach. Wann wird das sein?”

Ja, der Moderator hat wirklich Peak gesagt. Im ersten Moment habe ich mir gedacht: Das ist aber schlau. Er folgt dem rhetorischen Grundsatz: Spicke deine Rede mit ein paar Fremdwörtern, da freut sich der Zuhörer und denkt sich: “Toll! Er traut mir zu, daß ich mit diesen Ausdrücken etwas anfangen kann! Er hat mich richtig eingeschätzt, ich verstehe es. Ein patenter Kerl!”

Aber in diesem Fall hat der Fragesteller ja auch gleich die deutsche Übersetzung nachgeliefert: “Es wird irgendwann ein Peak, ein Höhepunkt, erreicht sein.” Und damit ist der ganze schöne Effekt zum Teufel. Er verwendet das Wort Peak, traut mir aber nicht zu, daß ich es verstehe! Er übersetzt es hintendrein, er hält mich für dümmer als ich bin. Und das werden wahrscheinlich auch andere Zuseher gedacht haben, das Wort Peak ist ja nicht so schwer zu verstehen.

Es könnte natürlich auch sein, daß der Moderator einfach mit seinen fulminanten Englischkenntnissen prunken wollte. “Seht her, ich spreche Englisch!” Oder: “Wenn man täglich die ‚New York Times‘ und die ‚Herald Tribune‘ studiert, dann kann es schon passieren, daß einem unversehens ein englischer Ausdruck rausrutscht. Shit happens. Mir ist das Wort ,peak’ so geläufig, daß mir ein deutsches Pendant erst einen kleinen Moment später eingefallen ist. Sorry!”

Auch Alfred Gusenbauer ist ja öfters ins Englische geschlittert, und auch er konnte nichts dafür. Ein Journalist musste ihn nur kurz antippen: “Fürchten Sie nicht, daß Ihr jüngster Vorstoß den Koalitionspartner auf das Heftigste irritieren wird?” Sofort setzte er ein vielsagendes Lächeln auf und meinte: “So what?” Und er war kein Einzelfall. Ich weiß einen Wissenschaftsminister, der ebenfalls auf englische Einsprengsel bedacht war. Prompt hat man ihn nach Brüssel geschickt.

Kehren wir zurück zum Anlaß meines Ärgers. Man könnte den hier zerpflückten Satz seines englischen Lehnworts berauben. Was bliebe dann übrig?

“Und wenn das weiter steigt, wird ja dann irgendwann wahrscheinlich ein Höhepunkt erreicht sein, wo es dann wieder abwärts geht, danach. Wann wird das sein?”

Sollten unsere Schüler im nächsten Pisa-Test diesen Duktus aufgreifen, würden sie bei der Sprachkompetenz zu Recht an letzter Stelle liegen. Kommt es mir nur so vor oder ist es wirklich so? Alles konzentriert sich auf das Erlernen der englischen Sprache – und gleichzeitig verkümmert die Ausdrucksfähigkeit im Deutschen.

* Robert Sedlaczek ist der Autor zahlreicher Bücher über die Sprache. Zuletzt ist erschienen: “Wenn ist nicht würdelos. Rot-weiß-rote Markierungen durch das Dickicht der Sprache”. (Vorgestellt in den Wiener Sprachblättern vom Juni 2010, S. 15)

domingo, 23 de enero de 2011

El acusado que era el intérprete. ¿Y ahora qué? Don’t Panic.

Estando de cháchara por el FB comentado la nueva Directiva 2010/64/UE relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales (ver la entrada Se publica la Directiva 2010/64/UE)  me he acordado de un noticia publicada en El Heraldo de Aragón el 3 de marzo de 2010 (pinchar aquí para ver la noticia completa). La noticia decía así:

TERUEL
 
Suspenden un juicio porque el único traductor de chino era el acusado.

Un juicio que se celebraba ayer en el Juzgado de lo Penal de Teruel por delito contra los derechos de los trabajadores tuvo que ser suspendido al darse la circunstancia de que el único intérprete de idioma chino afincado en la capital turolense que figuraba en la lista de traductores del Palacio de Justicia era el propio acusado, de origen chino.

El problema surgió cuando, a mitad del juicio, varios testigos -todos ellos procedentes de aquel país- que iban a declarar admitieron que no entendían el castellano. El procesado, sentado en el banquillo de los acusados, se ofreció en ese momento para traducir de español a chino y a la inversa. Lógicamente, su propuesta no fue aceptada, si bien se le agradeció.

Fue entonces cuando la jueza planteó a las partes la suspensión de la vista y su reanudación en otro momento con un intérprete. Cuando los funcionarios del Juzgado proporcionaron a la magistrada el nombre del único traductor residente en Teruel que había en el listado -a fin de poder contactar con él- resultó ser la persona a la que se estaba juzgando. El hecho provocó algunas risas entre los allí presentes.

El juicio quedó interrumpido y el público fue desalojado de la sala en tanto que el Tribunal buscaba una solución al problema, la más sencilla de las cuales parecía ser reclamar a algún intérprete de Zaragoza y señalar la reanudación de la vista para otro día. Sin embargo, el acusado proporcionó el nombre de otro ciudadano de nacionalidad china que conocía bien el castellano y que vivía en Teruel y este acudió al cabo de una hora aproximadamente, permitiendo la terminación del juicio, que quedó, así, visto para sentencia.

Hasta aquí todo normal. Que el acusado sea el propio intérprete (intérprete que no traductor) es de esas cosas que pueden ocurrir. No por ser intérprete uno queda blindado frente a la acción de los juzgados. Y sino que se lo digan a la siguiente protagonista. ¿Quién no recuerda ese control de alcoholemia en el que la conductora interceptada con una tasa de 0,48 era una jueza de Barcelona?

Sin embargo, lo realmente curioso es la solución a la que se llegó para  solventar el problema y estando el único intérprete de chino sentado en el banquillo: «El acusado proporcionó el nombre de otro ciudadano de nacionalidad china que conocía bien el castellano y que vivía en Teruel y este acudió al cabo de una hora aproximadamente, permitiendo la terminación del juicio, que quedó, así, visto para sentencia».

Olé, un conocido del acusado interpretando en un idioma que (supongo) nadie puede verificar. Entiendo que la solución fue vertiginosa y eficiente y hasta puede que el intérprete hiciera un buen trabajo, pero como norma general no es una solución que yo calificaría de óptima. De hecho, en la APTIJ disponemos de un Código Deontológico que reza así:

2. IMPARCIALIDAD Y AUSENCIA DE CONFLICTO DE INTERESES:

El intérprete o traductor permanecerá en todo momento imparcial y neutral y será independiente, preservando su independencia frente a toda clase de injerencias, exigencias o intereses ajenos que pudieran menoscabar su labor profesional y que provengan de los poderes públicos, económicos o fácticos, de los tribunales, de su cliente o de sus propios compañeros o colaboradores.

[…]

Cualquier circunstancia que ponga en duda su objetividad e imparcialidad o afecte a su integridad profesional constituirá un conflicto de intereses. Si el intérprete o traductor judicial o jurado conoce a cualquiera de las partes, o no es percibido como una persona claramente independiente de todas las partes, revelará a todas las partes cualquier conflicto de intereses real o aparente. Un intérprete o traductor judicial o jurado nunca aceptará regalos, gratificaciones o favores de ningún tipo por sus servicios además de su salario u honorarios.

Si es que no hay otra. Un intérprete judicial no debe de tener ningún tipo de interés, del tipo que sea, en la causa en la que interviene.

Lamentablemente, en el día a día de los tribunales se dan todo tipo de casos que se aparten de lo que debería ser y se hace, humildemente, lo que se puede.

sábado, 22 de enero de 2011

Der Deppen-Apostroph

jetzt auch bei der CommerzbankEin sehr beliebter Fehler geistert beharrlich durch die Gastronomiebranche und Kleinbetriebe; er hat sich seit 1989 wie eine Epidemie aus dem Westen auch in den neuen Bundesländern ausgebreitet: Da wird der Genitiv von Eigennamen mit einem sinnlosen Apostroph zerhackt: Udo’s Bistro, Susi’s Haarstudio oder Gerd’s Barber-Shop.

In § 97 der Amtlichen Regelung für die deutsche Rechtschreibung ist festgelegt: „Man kann den Apostroph setzen, wenn Wörter gesprochener Sprache mit Auslassungen bei schriftlicher Wiedergabe undurchsichtig sind.“ Das galt genauso auch schon in der traditionellen Rechtschreibung. Demnach wird ein Genitiv-S grundsätzlich unmittelbar angehängt und nicht durch einen Apostroph von der Grundform, dem Nominativ getrennt. Ausnahmen sind nur zulässig, wenn sonst nicht klar würde, ob das S schon zum Stamm gehört: Wenn Andreas und seine Schwester Andrea Lokale eröffnen, könen sie die also notfalls als „Andreas’ Bar“ und „Andrea’s Imbiß“ bezeichnen, um deutlich zu machen, daß der Barbesitzer Andreas heißt und die Imbißdame Andrea. Auch Carlos darf seine Bude „Carlos’ Kiosk“ nennen. Sein Bruder Carlo müßte sich aber mit „Carlos Treff“ begnügen, notfalls darf er – zur Unterscheidung von Carlos – auch „Carlo’s Treff“ wählen. Generell bleibt aber der Apostroph beim Genitiv verboten.

Wer das Privileg hatte, eine Schule zu besuchen, hat gelernt, daß „ans“, „aufs“, „fürs“ oder „ins“ kompromiß- und ausnahmslos immer ohne „Deppen-Apostroph“ geschrieben werden – und zwar nach alter und nach neuer Rechtschreibung, denn diese apostrophlose Form ist nicht „undurchsichtig“. Wenn ein Großunternehmen sich bei seiner Werbeagentur mit der zweiten Wahl begnügt, kann das zu possierlichen Pannen führen. Die Commerzbank startete beispielsweise im September eine Werbekampagne mit Plakaten und Faltblättern, die allen Ernstes verkündeten, es sei: „Die richtige Zeit für’s eigene Heim.“

Auf diese verhunzte Schlagzeile mochte „die Bank an Ihrer Seite“ auch auf der Startseite des Privatkundengeschäfts und beim sogenannten Online-Banking nicht verzichten. Möglicherweise hat sich das Corporate Marketing dabei einer unkundigen Lead Agency anvertraut, um im eigenen Hause einen Spelling Officer oder einen Orthography Manager einzusparen.

Im August hatte das Institut eine „Commerzbank Digi-Step Anleihe“ (diesmal mit Deppen-Leerzeichen im Wertpapiernamen) angeboten, also schlicht eine Zweistufenanleihe, auf die – je nach Marktlage – 2 oder 4 Prozent Zinsen gezahlt werden.

Magnus Embe
Sprachnachrichten 48/2010 des VDS

viernes, 21 de enero de 2011

Directiva 2010/64/UE relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales

El DOUE publicó el 26-10-2010 el texto de la Directiva 2010/64/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de octubre de 2010 relativa al derecho a interpretación y a traducción en los procesos penales.

Se trata de un texto muy esperado ya que va a incidir tanto en los derechos de cualquier acusado extranjero, reforzando las garantías procesales, y, asimismo, en la labor y formación de los intérpretes judiciales que trabajan en los tribunales y juzgados.

Los Estados miembros han de transponer, es decir, incorporar la nueva norma comunitaria a sus ordenamientos jurídicos, antes del 27 de octubre de 2013.

Destacan los siguientes puntos:

Artículo 2

Derecho a interpretación

1. Los Estados miembros velarán por que todo sospechoso o acusado que no hable o entienda la lengua del proceso penal se beneficie sin demora de interpretación en el transcurso del proceso penal ante las autoridades de la investigación y judiciales, incluido durante el interrogatorio policial, en todas las vistas judiciales y las audiencias intermedias que sean necesarias.

2. Los Estados miembros garantizarán que, en caso necesario y con miras a salvaguardar la equidad del proceso, se facilite un servicio de interpretación para la comunicación entre el sospechoso o acusado y su abogado en relación directa con cualquier interrogatorio o toma de declaración durante el proceso, o con la presentación de un recurso u otras solicitudes procesales.

5. Los Estados miembros velarán por que, con arreglo a los procedimientos previstos por el derecho nacional, el sospechoso o acusado tenga derecho a recurrir la decisión según la cual no es necesaria la interpretación y, cuando se haya facilitado la interpretación, la posibilidad de presentar una reclamación porque la calidad de la interpretación no es suficiente para salvaguardar la equidad del proceso.

9. La traducción facilitada con arreglo al presente artículo tendrá una calidad suficiente para salvaguardar la equidad del proceso, garantizando en particular que el sospechoso o acusado tiene conocimiento de los cargos que se le imputan y está en condiciones de ejercer el derecho a la defensa.

Artículo 3

Derecho a la traducción de documentos esenciales

1. Los Estados miembros velarán por que el sospechoso o acusado que no entienda la lengua del proceso penal se beneficie, en un plazo razonable, de la traducción escrita de todos los documentos que resultan esenciales para garantizar que esté en condiciones de ejercer el derecho a la defensa y para salvaguardar la equidad del proceso.

2. Entre los documentos esenciales se encuentra cualquier resolución que prive a una persona de libertad, escrito de acusación y sentencia.

Artículo 5

Calidad de la traducción y la interpretación

1. Los Estados miembros tomarán medidas para garantizar que la interpretación y la traducción facilitadas se ajusten a la calidad exigida con arreglo al artículo 2, apartado 8, y el artículo 3, apartado 9.

2. Con objeto de fomentar la idoneidad de la interpretación y traducción, así como un acceso eficaz a las mismas, los Estados miembros se esforzarán por establecer uno o varios registros de traductores e intérpretes independientes debidamente cualificados . Una vez establecidos dichos registros se pondrán, cuando proceda, a disposición de los abogados y las autoridades pertinentes.

Sprachfehler vor Gericht

Von Joachim Hübner

Mottenfraß an der Sprache der Justiz. Noch bestimmt § 184 GVG (Gerichtsverfassungsgesetz) Deutsch als alleinige Gerichtssprache. Die Vorschrift soll durchlöchert werden. Ein Gesetzentwurf zur Schaffung von Kammern für internationale Handelssachen, die Prozesse vollständig in englischer Sprache führen, liegt dem Bundestag vor. Nordrhein-Westfalen experimentiert: noch nicht mit Protokoll und Aktenführung, aber die mündliche Verhandlung auf Englisch wird erprobt. § 185 GVG läßt nämlich schon jetzt zu, mit Personen, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind, ohne Dolmetscher zu verhandeln, wenn alle Beteiligten die fremde Sprache beherrschen. Genügt das nicht? Welches „weitere Gütesiegel“ muß, wie die ehemalige NRW-Justizministerin Roswitha Müller-Piepenkötter meint, „dem hochwertigen Produkt ‚Law made in Germany‘“ noch hinzugefügt werden?

Der Beschluß des CDU-Bundesparteitags vom 02. 12. 2008, Deutsch als Landessprache im Grundgesetz verankern zu wollen, scheint vergessen. Auch in den schwarz-gelben Koalitionsverhandlungen nach der Bundestagswahl 2009 empfahl eine Arbeitsgruppe, die deutsche Sprache in der Verfassung ausdrücklich zu schützen. Seitdem schweigt des Sängers Höflichkeit. Kein Wort dazu im Koalitionsvertrag.

Ist die deutsche Sprache zum Abschuß freigegeben? So einfach läßt sich die Treibjagd nicht eröffnen. Das Grundgesetz stützt Deutsch als alleinige Amtssprache auch ohne besondere Erwähnung: Die Bundesrepublik Deutschland führt ihre Sprache schon im Namen. Ihr Grundgesetz ist vollständig auf Deutsch verfaßt. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus (Artikel 20 Absatz 2 GG), das die Rechtsprechung den Richtern anvertraut (Artikel 92 GG). Folglich ergehen Urteile nach den Verfahrensordnungen (z. B. § 311 ZPO für Zivilsachen, also auch internationale Handelssachen) im Namen des Volkes. In keiner anderen Sprache darf das geschehen, als in seiner eigenen.

Nach dem Willen der GVG-Spracherneuerer soll vor Gericht nicht mehr auf Deutsch über englische Vertragstexte gestritten werden. Englisch sei Verkehrssprache der internationalen Wirtschaft. Die Sprachbarriere lasse ausländische Beteiligte vor der deutschen Gerichtsbarkeit zurückschrecken. Die Gesetzesänderung stärke die deutsche Justiz, denn sie vermeide Gerichtsstandsvereinbarungen für das Ausland. Sie bewahre deutsche Unternehmen und Anwälte vor der Anwendung fremden Rechts.

Ist nicht bereits die Erwartung blauäugig, ausländische Handelspartner würden bereitwillig auf ihren Heimvorteil verzichten, nur wenn sie in Deutschland auf Englisch prozessieren dürfen? Kaufleute wollen ihre Interessen durchsetzen. Wer den Schutz der heimischen Gerichte sucht, das ihm vertraute Recht angewendet wissen will, wird sich davon so nicht abhalten lassen.

Globalisierung bedeutet Mehrsprachigkeit. Auch im Streitfall. Mit zusätzlicher Sprachverwirrung läßt sich das nicht ändern. Nichts anderes wäre die Zulassung einer zweiten Gerichtssprache in Deutschland.

Richter legen Gesetze aus, Vertragsklauseln und Äußerungen der Beteiligten. Sie nehmen Beweise auf, würdigen insbesondere Zeugenaussagen und Urkunden. Sie wägen Argumente ab, und im Urteil formulieren sie die Gründe ihrer Überzeugungsbildung und Entscheidungsfindung. Ohne Zweifel ist die Sprache das Werzeug der Juristen.

Das Präzisionsinstrument darf der Richterschaft nicht genommen werden: die deutsche Sprache, die sie beherrscht wie keine andere, in der sie ihr Wissen erworben hat, und mit der sie, privat wie beruflich, täglich umgeht. Nur in der Muttersprache kommen Feinheiten des Satzbaus und der Wortwahl voll zur Geltung, kann zuverlässig auch zwischen den Zeilen gelesen werden. In einer Zweitsprache bleibt Perfektion illusorisch. Eine bloße Annäherung an Muttersprachler genügt nicht, um Deutsch als Gerichtssprache zu verdrängen, schon gar nicht durch das von Redewendungen triefende Englisch. Aus der Begründung der Gesetzesvorlage: „Keinesfalls dürfen die Verhandlungsführung und die Qualität der Rechtsprechung unter Defiziten der Fremdsprachenkompetenz des gerichtlichen Personals leiden.“ Da sind wir uns einig.

Nicht nur Muttersprachler mit perfektem Englisch werden das Gericht bemühen, und bestimmt nicht alle Beteiligten sprechen das gepflegte Oxford-Englisch der königlichen Familie. Mißverständnisse und Fehlinterpretationen sind unvermeidbar. Wenn das im Urteil zutage tritt, wird die Freude, auf Englisch prozessiert zu haben, bitterer Ernüchterung weichen.

Die Gesetzesvorlage liefert die Notbremse gleich mit. § 184 Absatz 2 Satz 3 GVG-Entwurf:

„Das Gericht kann in jedem Stadium des Verfahrens anordnen, daß ein Dolmetscher hinzugezogen oder das Verfahren in deutscher Sprache fortgeführt wird.“ Unsichere und wenig einladende Aussichten für ausländische Unternehmen, die mit dem Zuckerbrot der englischen Sprache vor deutsche Gerichte gelockt werden sollen, zumal die Weltoffenheit ohnehin spätestens nach der zweiten Instanz beim Oberlandesgericht endet. Für Verfahren vor dem Bundesgerichtshof enthält § 184 Absatz 3 GVG-Entwurf lediglich eine Kann-Bestimmung. Soll damit dem Bundestag die Zustimmung abgetrotzt werden, weil so Kosten für die Umorganisation der Gerichte und personellen Mehrbedarf nur den Ländern entstehen?

Gerichte verhandeln öffentlich. Beschränkungen erfordern gewichtige Gründe. Vor Kammern für internationale Handelssachen regelmäßig englisch zu streiten, sperrt alle Sprachunkundigen aus. Die Entwurfsverfasser wiegeln ab, daß bei „einer repräsentativen Umfrage ... 67 Prozent der Befragten ... angegeben [haben], daß sie Englisch einigermaßen gut sprechen und verstehen können.“ Selbsteinschätzungen sind fragwürdig. Ob wirklich zwei Drittel der Deutschen im Englischen verhandlungssicher sind, bedürfte der Überprüfung. Und was wird aus dem Rest?

Eine fremdsprachige Insel in der Justiz würde zum Störenfried. Nicht zuletzt für deutsche Zeugen, die von deutschen Gerichten mit Dolmetschern vernommen werden müssten.

Das vernichtende Urteil: Englisch als Gerichtssprache wäre nicht die feine englische Art.

Quelle: Sprachnachrichten Nr. 48/2010 des VDS

jueves, 20 de enero de 2011

El portal e-Justicia (Fuentes y recursos para la traducción jurídica I)

La siguiente referencia es para los profesionales y en ese sentido «El Alcalde hace saber…» que se ha creado un nuevo portal en la Unión Europea denominado e-Justicia. El portal congrega los diferentes recursos jurídicos que antes pululaban en solitario por el portal general de la Unión Europea. A partir de ahora será mucho más sencillo buscar y encontrar recursos desde un único portal ya que el contenido aparece ordenado en un menú contextual a la izquierda de la pantalla y nos remite a los sitios en cuestión.

Como novedad destacan diferentes apartados de reciente creación como la introducción al uso de videoconferencias o cómo encontrar a un traductor jurado o, en su caso, judicial en los diferentes Estados miembros. Algunos puntos no entran en demasiados detalles, pero al menos ya se comentan, por ejemplo, la interpretación en videoconferencias:

2.4. Interpretación

28. En las videoconferencias transfronterizas, puede ser necesario disponer de un intérprete en el órgano jurisdiccional requirente o en el requerido. La interpretación durante la videoconferencia puede resultar compleja tanto para quienes participan en la audición como para el intérprete: es posible que el testigo no esté acostumbrado a trabajar con intérpretes, y la sensación de lejanía puede dificultar la interpretación. Para los intérpretes puede ser útil que el juez coordine el orden de intervención de los participantes.

29. El examen de testigos suele realizarse con interpretación consecutiva. El juez desempeña aquí un papel fundamental a la hora de organizar la interpretación y de dar instrucciones a los testigos o al intérprete durante la audición. La interpretación simultánea presenta más dificultades, porque requiere una cabina especial para el intérprete y porque la interpretación debe transmitirse a los oyentes con un equipo especial (transmisor, receptor y audífonos).

30. Cuando los intérpretes no están en la sala de videoconferencia sino en otro lugar, fuera de la sala de vistas, debe prestarse especial atención a los preparativos y a la información previa sobre el equipo técnico del lugar desde el que trabajan los intérpretes, y se deben probar las conexiones entre las salas antes de la audición propiamente dicha. También debe prestarse atención a la acústica y la calidad del sonido en el lugar en que trabajan los intérpretes.

31. Cuando se utilicen intérpretes para la videoconferencia debe prestarse atención a los siguientes aspectos: la incidencia, durante la interpretación, de cuestiones técnicas como el control del equipo (por ejemplo, el control del movimiento de la cámara en una interpretación con vídeo) las posibilidades de intervención del intérprete en la gestión de la comunicación (antes de iniciar la interpretación y durante ella, para formular preguntas sobre el contenido) la incidencia del desfase de la transmisión de datos (aproximadamente 0,5 segundos) en los problemas de interacción durante la interpretación.

32. Por lo que se refiere a la calidad de la interpretación, las cualificaciones exigidas a los intérpretes judiciales difieren de un Estado miembro a otro. Este aspecto debe tenerse en cuenta en las solicitudes de utilización de la videoconferencia para diligencias de asistencia judicial o de obtención y práctica de pruebas.

Por supuesto que el portal ofrece, como de costumbre, todo el contenido en los diferentes idiomas comunitarios.