sábado, 8 de enero de 2011

Korting voor herhaalde tekst in vertalingen

Er zijn een reeks factoren die bepalen of u een korting kunt krijgen op vertaaldiensten. In dit specifieke geval zou ik het graag hebben over de kortingen die u kunt krijgen als gevolg van het gebruik van CAT tools.

Om de omzettijd van een gegeven vertaalproject nauwkeurig te bepalen is het absoluut noodzakelijk om de hoeveelheid werk op doeltreffende wijze te verwerken. Meestal is de geïnvesteerde tijd rechtstreeks verbonden met het aantal woorden dat vertaald moet worden. Over het algemeen wordt er onderscheid gemaakt tussen vier categorieën woorden.

Woordcategorieën
  • New: woorden die deel uitmaken van zinnen of segmenten die voor de eerste keer vertaald worden.
  • Fuzzy matches: woorden die een onderdeel vormen van zinnen of segmenten die al vertaald zijn en dus voorkomen in het vertaalgeheugen.
  • Repetitions: woorden die deel uitmaken van zinnen of segmenten die herhaald worden in de tekst.
  • Full matches: woorden die deel uitmaken van zinnen of segmenten die al vertaald wijn in het geheugen en dus niet meer opnieuw vertaald moeten worden. Full matches zijn gelijkaardig aan Repetitions; ze bevinden zich echter niet in de te vertalen tekst maar in het vertaalgeheugen.

Door te werken met CAT tools is de inspanning en tijd die de vertalers investeren in hun werk recht evenredig met de verschillende soorten woorden. Hoe groter de gelijkenis (b.v. een groter aantal gedeeltelijke herhalingen of fuzzy matches), hoe minder de klant zal betalen voor de vertaling. In theorie heeft de vertaler immers minder werk als een groter aantal zinnen een hoger percentage herhalingen bevat. De totale omzettijd zal ook korter zijn waardoor het tijdsgebruik geoptimaliseerd wordt en er ruimte ontstaat voor een korting op het vertaalwerk.

Hoewel het percentage korting volgens de woordcategorie kan variëren van agentschap tot agentschap, kunnen we stellen dat de waarden hieronder een realistisch beeld vormen:

* Fuzzy matches: korting van 50-66% van de prijs voor nieuwe woorden
* Repetitions en Full Matches: korting van 25-33% van de prijd voor nieuwe woorden

Dit gebruik van vertaaltechnologie helpt om het werk sneller, gemakkelijk en nauwkeuriger te laten plaatsvinden. Als gevolg kunnen vertaalagentschappen kortere omzettijden, terminologische coherentie en concurrerende prijzen aanbieden die aantrekkelijk zijn voor de klant.No hay comentarios: