jueves, 3 de febrero de 2011

Het Nederlands in de WereldHet Nederlands behoort, net als het Engels en het Duits, tot de West-Germaanse talen en wordt als officiële taal erkend in Nederland, België, de Nederlandse Antillen en Aruba.

Wereldwijd spreken naar schatting 23 miljoen mensen de taal.

Soms wordt Nederlands “de kleinste wereldtaal” genoemd omwille van de verrassende geografische verspreiding van Nederlandse taalvarianten. De verspreiding buiten Europa gebeurde door de legendarische koopmansgeest van de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën (waaruit het huidige Nederland onstond) vanaf de 17de eeuw. De Verenigde Oost-Indische Compagnie die toen werd opgericht, met haar monopolie op de handel tussen Europa en Azië, is in deze wereldberoemd.

Het Afrikaans (Zuid-Afrika) is sterk verwant met het standaard Nederlands; mensen kunnen elkaars variant probleemloos begrijpen. Het Nederlands dat op Suriname en de Nederlandse Antillen wordt gesproken, kruidt dan weer op haar beurt de taal van het minder tropische “moederland”. Het Nederlands dat in België wordt gesproken, meerbepaald in Vlaanderen, wordt vaak als “Vlaams” omschreven, maar hiermee verwijst men eerder naar de nog altijd zeer populaire dialecten. Het Vlaams dat nog in het noorden van Frankrijk wordt gesproken is daar één variant van.

Een poëtische anekdote: één van de oudste niet-religieuze zinnen in het Nederlands werd in de elfde eeuw door een verliefde kopiist neergekrabbeld op de laatste bladzijde van een Oudengels handschrift. Hij schreef (in hedendaagse vertaling): “Hebben alle vogels nesten begonnen, behalve ik en jij. Waarop wachten we nu?” De negenhonderd daarop volgende jaren werden in het Nederlands literaire werken van wereldformaat geschreven. Tot op vandaag is het een taal in volle bloei.

No hay comentarios: